Untitled Document

 

OE solutions as

Postadresse:
Kobberveien 2
N-4313 Sandnes
Norway

Besøksadresse:
Kobberveien 2
Sandne
s

 

 

  
MOIVAC

 

Det ble for ca. 12-13 år siden sendt en forespørsel fra Nordsjøen angående pris på en gjødselvogn, en vakuum vogn. Vognen ville de bruke til å ”støvsuge boreslam” fra dekket på en borerigg. Ut fra denne forespørselen har ”Moivac” blitt et begrep på norsk sokkel, og nå også i andre deler av verden.

I starten ble en gjødselvogn ombygd for å tåle de forskjellige oljer -og kjemikalier som skulle behandles. Etter hvert er Moivac’ene blitt bygd totalt om til; DNV 2.7-1 rammer, sikkerhetsventiler, valgbare understell og størrelser og til slutt nå leveres Moivac med total automatisert styring. Dette har resultert i at en i dag kan montere et komplett sentralstøvsuger system rundt Moivac’en, og samtidig slippe drifts-bemanning.

 • Brukt til tømming/ rensing/ rengjøring av dekk, tanksumper (pits) og kanaler.
 • Suge effekt vakuum 0,8-0,9 atmosfære - sugehøyde ca. 8 - 9 meter. Opp til 20 meter ved lufttilsetting.
 • Blåse effekt trykk 1,5 bar - blåsehøyde 10-15 meter.
 • Horisontale linjer på rigger kan være opp til 60 meter lange.
 • Dimmensjon på støvsugerlinjer 4”, 3” og 2” ved sugepunkter.
 • Kan brukes som støvsuger - flyttbar.
 • Kan tilkoples sentral sugeanlegg med mange ”sugestasjoner”.
 • ”Auto system” med automatisk - start, stopp, suging og tømming.
 • Leveres med DNV 2.7-1 ramme og heiseskrev - om ønskelig.
 • Ramme kan spesialkonstrueres på bestilling, etter ønsker.
 • Lett å tømme (omkopling til trykk), eller ved sedimentering åpning av tankdør i ende.
 • Lave kostnader i vedlikehold.
 • Enkel å ”styre”.
 • Ramme kan leveres med hjul-understell, trucklommer og til jekke-tralle.

Oppgradert Moivac
 • Større effekt
 • Kompakt design
 • Kan leveres helautomatisk
Pdf for nedlastning i pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
Nyheter
 
OE Solutions AS og Safe Supply AS er solgt til AxFlow AS.

Ny oppdatert transportskrue
 • Vedlikeholdsfri
 • Nye lagerløsninger
 • Lite støy
 • Tilpasses etter behov
 • Kompakt design
 • Mer om transportskrue

Vi oppgraderer Moivac
 • Større effekt
 • Kompakt design
 • Kan leveres helautomatisk

Mer informasjon


OE Solutions AS er samarbeidspartner med